Winterfonds voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

 

Rhedens Winterfonds Energiekosten voor bedrijven en maatschappelijke organisaties

 

Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties komen in financiële problemen door de stijgende energiekosten. Omdat het college van burgemeester en wethouders het midden- en kleinbedrijf en maatschappelijke organisaties van grote waarde vindt, heeft het college besloten dat er een Subsidieregeling Winterfonds Energiekosten moet komen.

Het college van B&W stelt met ingang van 5 januari 2023 deze subsidieregeling open. Vanaf die datum staan de voorwaarden en een formulier op www.rheden.nl.
De regeling is bedoeld om bedrijven en maatschappelijke organisaties die door de gestegen energieprijzen in acute financiële problemen zijn gekomen, eenmalig te compenseren.

Voor wie

Deze subsidie wordt verleend aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én aan stichtingen of verenigingen die activiteiten doen op het gebied van: sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting. De activiteiten van de aanvrager moeten uitgevoerd worden in de gemeente Rheden of de aanvrager woont in de gemeente Rheden.

Waarom

Met deze regeling steunt de gemeente maatschappelijke organisaties en bedrijven die anders hun (bedrijfs)activiteiten zouden moeten stoppen. De ondersteuning is bedoeld als een overbrugging naar landelijke regelingen die in 2023 ingaan.

Wethouder Ronald ter Hoeven: “Ik ben blij dat we deze regeling kunnen aanbieden. Dat kan net het verschil maken voor bedrijven en verenigingen in hun voortbestaan. We hopen ze zo de overbrugging te kunnen geven die ze misschien nodig hebben voordat de landelijke regelingen in 2023 ingaan.

Winterfonds voor bedrijven en maatschappelijke organisaties
Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.