Nieuwe ‘Lijst bijzondere bomen’

Nieuwe ‘Lijst bijzondere bomen’

Meld bijzondere bomen bij de gemeente

Sinds 2006 kent de gemeente Rheden de ‘Lijst bijzondere bomen’. Op deze lijst staan bomen die een speciale plek hebben in onze samenleving. Vanwege de historische waarde, de bijzondere soort, omvang of de plek waarop die staat. Bomen met een verhaal die de gemeente extra wil beschermen. De lijst wordt nu geactualiseerd. Inwoners die bomen weten die een aanvulling zijn op de lijst, kunnen het de gemeente laten weten.

Op de Lijst bijzondere bomen staan nu ongeveer 1.200 particuliere en 7.000 gemeentelijke bomen. De lijst is dynamisch; er kunnen altijd bomen bij en af. Dit gaat de gemeente nu bekijken. Daarom vraagt zij belangenverenigingen en inwoners om mee te kijken welke bomen toegevoegd kunnen worden.

Aanmelden                                                                                                                 

Aanmelden van nieuwe bomen kan t/m 8 mei via www.rheden.nl/bomenlijstHier staat ook wanneer bomen in aanmerking komen en wordt per dorp aangegeven welke bomen nu op de lijst staan. Sommigen staan in de openbare ruimte, anderen zijn particulier eigendom. Hierna gaat een groep boombetrokkenen en boomdeskundigen uit de gemeente samen met een aantal betrokken inwoners kijken of de aangemelde bomen op de lijst thuishoren.

Hoe zat het ook alweer?                                                                                            

Minder regels, minder procedures. Dat was de aanleiding voor de gemeente Rheden om in 2013 de regels voor het kappen van bomen te veranderen. De gemeenteraad besloot dat voor het kappen van bomen alleen een vergunning nodig is als deze boom op de Lijst bijzondere bomen staat. Een toevoeging aan de lijst vindt plaats via een aanwijzingsbesluit door het college. De eigenaar van de boom ontvangt in juni een concept aanwijzingsbesluit. Eigenaren die het niet eens zijn met het aanwijzingsbesluit hebben zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na de beoordeling van de zienswijze neemt het college waarschijnlijk in september 2022 een definitief besluit en ontvangen eigenaren van een bijzondere boom een definitief aanwijzingsbesluit.

Nieuwe ‘Lijst bijzondere bomen’
Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.