College komt naar je toe!

Collegeleden gaan buurten in de dorpen

Het college van burgemeester en wethouders wil graag meer in contact met haar inwoners. Daarom zijn de collegeleden van plan regelmatig te gaan buurten in de dorpen om zo op een ongedwongen manier in gesprek te zijn met de inwoners. Dat is ook wat er na de verkiezingen is afgesproken in het coalitieakkoord 2022-2026: Groener, socialer en dichterbij.

Zaterdag 22 oktober om 11:30 bij de muziektent in Spankeren

College komt naar je toe!
Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.