Veilig het nieuwe jaar in

Veilig en feestelijk het nieuwe jaar in

De gemeente Rheden heeft samen met partners zoals politie, brandweer, toezichthouders en jongerenwerk afspraken gemaakt om de overlast en schade rondom oud en nieuw te beperken. Zodat de jaarwisseling een leuk feest kan zijn en kan blijven.

De gemeente verwijdert losse materialen en sluit ruim voor oudejaarsdag afvalbakken en hondenpoepbakken af. Schoolbesturen hebben een brief gekregen van de gemeente met tips en met de vraag een contactpersoon aan te wijzen die gebeld kan worden bij calamiteiten. Ook eigenaren van bouwlocaties kregen een brief met het verzoek losse en brandbare materialen op te ruimen en goed op te letten tijdens de kerstvakantie. Politie, Omgevingsdienst en het handhavingsteam van de gemeente houden toezicht op opslag, verkoop en gebruik van (illegaal) vuurwerk.

Medewerkers van Halt hebben in november en december op scholen verschillende lessen gegeven over de gevaren van vuurwerk.

Carbidschieten

Op oudejaarsdag mag er vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken tot 02.00 uur. Carbidschieten is onder een aantal voorwaarden buiten de bebouwde kom toegestaan op privéterrein tussen 10.00 en 18.00 uur. De politie en het handhavingsteam van de gemeente controleren hierop.

Veiligheid

Rond scholen en voetbalkooien zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld. Het is aan te raden om een veiligheidsbril te dragen bij het afsteken van vuurwerk en een aansteeklont te gebruiken. Houd bij het afsteken rekening met huisdieren. Bij vuurwerkoverlast kunnen inwoners een melding maken op de website van de gemeente of de politie bellen via 0900 8844 en in geval van nood 112.

“Het jaar loopt ten einde en dat betekent dat de feestdagen er weer aan komen. Voor sommige mensen betekent dat ook het afsteken van vuurwerk maar dat is niet voor iedereen een feest. Doe het daarom volgens de regels en zo dat anderen er geen last van hebben en dat het bovendien geen schade veroorzaakt. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat het ook écht feestdagen zijn” aldus burgemeester Carol van Eert.

 

Veilig het nieuwe jaar in
Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.