Blog

Burgerberaad

Zo’n 10 duizend inwoners van de gemeente Rheden hebben op 19 mei een brief ontvangen waarin staat dat ze zijn ingeloot voor het Burgerberaad G1000Rheden. Wie is ingeloot, kan zich via de website van de G1000Rheden (www.g1000rheden.nl) aanmelden om mee te doen. Dat betekent samen met 499 andere Rhedenaren meebeslissen over het antwoord op de […]

Algemene ledenvergadering

Kom ook naar de ALV dinsdag 31 mei a.s. Inloop vanaf 19:15 uur. We starten 19:30 uur. Locatie in het dorpshuis. We delen o.a. het jaarverslag en het financiële jaarverslag, bestuurszaken, er komt een spreker vanuit RONA en er is uiteraard ruimte voor vragen en een borrel. Zie de bijlage voor de uitnodiging en agenda. […]

Nieuwe ‘Lijst bijzondere bomen’

Nieuwe ‘Lijst bijzondere bomen’ Meld bijzondere bomen bij de gemeente Sinds 2006 kent de gemeente Rheden de ‘Lijst bijzondere bomen’. Op deze lijst staan bomen die een speciale plek hebben in onze samenleving. Vanwege de historische waarde, de bijzondere soort, omvang of de plek waarop die staat. Bomen met een verhaal die de gemeente extra […]

Gratis compost voor inwoners gemeente Rheden

Inwoners van gemeente Rheden mogen gratis compost ophalen als dank voor het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Waar en wanneer? Op zaterdag 26 maart, tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u gratis compost komen scheppen bij: Velp, Parkeerplaats bij sportpark Overhagen, Biljoen Gemeentewerf Dieren, Meidoornlaan 2 U moet wel zelf een schop, stevige […]

Nieuwe ronde: Ik buurt mee!

Bent u inwoner van gemeente Rheden en heeft u ook een goed idee voor uw buurt? Wacht dan niet en meldt uw initiatief nu al aan op www.ikbuurtmee.nl. Denk eens aan een burendag om elkaar beter te leren kennen of de buurt samen op te knappen. Of een sportieve dag voor de buurtkinderen of iets gezelligs […]

Gewijzigde inzameltijden klein chemisch afval

De tijden waarop het klein chemisch afval in de gemeente Rheden wordt ingezameld, wijzigen vanaf januari 2022. De nieuwe tijden zijn te vinden op Klein chemisch afval, locaties gifbus – gemeente Rheden. Op deze pagina is ook een overzicht van de soorten klein chemisch afval te lezen. Klein chemisch afval mag niet weg gegooid worden in de […]

Fixi app

Meldingen in de openbare ruimte vanaf nu met de Fixi-app Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners vanaf 15 december 2021 heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de smartphone. Meldingen doen gaat vanaf nu een […]

Buurtpreventie WhatsApp Groep

In Spankeren is een buurtpreventie WhatsApp groep actief. Deze app groep is uitsluitend bedoeld om bij (dreigend) onraad de buurtbewoners te alarmeren en extra alert te zijn. Niet voor een weggelopen poes of een verloren handschoen e.d. Vergeet vooral niet om na een onraadmelding ook direct de politie (112) te bellen. Nieuwe bewoners kunnen zich […]

Informatiebulletin

Vier keer per jaar publiceert de belangenvereniging een informatiebulletin. Dit bulletin wordt verspreid onder de leden van de belangenvereniging. Dankzij een jaarlijkse subsidie van de gemeente Rheden kunnen we dit bulletin maken en verspreiden. Heb jij kopij die je wilt aanleveren voor een van de edities? Stuur dan een mail naar phoeneveld@icloud.com.

Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.