Blog

Buurtpreventie WhatsApp Groep

In Spankeren is een buurtpreventie WhatsApp groep actief. Deze app groep is uitsluitend bedoeld om bij (dreigend) onraad de buurtbewoners te alarmeren en extra alert te zijn. Niet voor een weggelopen poes of een verloren handschoen e.d. Vergeet vooral niet om na een onraadmelding ook direct de politie (112) te bellen. Nieuwe bewoners kunnen zich […]

Ik Buurt Mee

Regelmatig verstrekt Gemeente Rheden vouchers voor dorpsinitiatieven. Kijk op de website www.ikbuurtmee.nl welke activiteiten er zijn aangemeld en welke jij kunt ondersteunen. Ook kan je op de website www.ikbuurtmee.nl zelf een nieuw initiatief aanmelden. Zo is recent de muziektent in Spankeren opgeknapt en bekostigd uit het ik buurt mee budget. Kijken en aanmelden dus!

Informatiebulletin

Vier keer per jaar publiceert de belangenvereniging een informatiebulletin. Dit bulletin wordt verspreid onder de leden van de belangenvereniging. Dankzij een jaarlijkse subsidie van de gemeente Rheden kunnen we dit bulletin maken en verspreiden. Heb jij kopij die je wilt aanleveren voor een van de edities? Stuur dan een mail naar phoeneveld@icloud.com.

Schuiven naar boven
error: Content op deze site is beschermd.